Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

Музей працює в обмеженому режимі

Століття мистецьких досягнень

Століття мистецьких досягнень

Харківський художній музей презентує виставку до 100-річчя Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

ХДАДМ є знаним центром вітчизняної культури. За минуле століття її вихованці значно збагатили скарбницю української та світової культури, створивши яскраві твори.

Виставка відображає історію і сучасність цієї творчої установи країни, дозволяє оцінити роль Академії не тільки як одного з носіїв художніх традицій українського малярства, а й як провідного центру формування естетичних засад сучасної України. 

До експозиції увійшло понад 80 творів живопису та скульптури. Глядачу представлено роботи вихованців усіх чотирьох закладів, яких об’єднує назва «Харківська вища художня школа»: Художнього технікуму (1921-29), Художнього інституту (1929-63), Художньо-промислового інституту (1963-2001 ) та Академії дизайну і мистецтв (з 2001). Основними домінантами експозиції є роботи відомих митців, які певний час викладали тут. Серед них – твори М.Бурачека, О.Кокеля, Ф.Кричевського, С.Прохорова, М.Самокиша та ін.

Академія виховала блискучу плеяду видатних майстрів образотворчого мистецтва – С.Бесєдін, А.Насєдкін, А.Сафаргалін, Г.Томенко, А.Хмельницький, Л.Чернов, М.Шапошников – ось далеко не повний перелік імен художників ХХ століття. Твори цих майстрів складають славу вітчизняного і світового мистецтва. Безумовно, центром експозиції є майстерне полотно А.Константинопольського “Рідна земля” – одна з перших значних картин художника-фронтовика, присвячених Другій світовій війні.

Спадкоємість кращих традицій харківської художньої школи знайшла своє продовження у творах митців другої половини ХХ ст. Представлені твори показують яскраву індивідуальність і самобутність кожного майстра, високу професійну майстерність. Портрети відомих педагогів ХДАДМ демонструють якими бачили художники своїх вчителів, колег, самих себе.

Скульптури Л.Блох, А.Страхова, Л.Твердянської, М.Овсянкина, М.Рябініна свідчать про високий рівень пластики індивідуальної творчої манери кожного з них.

На тлі 100-річної історії існування навчального закладу простежуються окреслені традиції, але експеримент та пошук, притаманний творчій діяльності, завжди має місце та заохочуються в навчальному процесі цього освітнього закладу.

Виставка дає можливість познайомитися з відомими діячами, які внесли неоціненний вклад в розвиток і становлення художнього вишу Харкова.