Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

Музей працює в обмеженому режимі

Порфирій Денисович Мартинович (24.02.1856 - 15.12.1933)

Порфирій Денисович Мартинович (24.02.1856 - 15.12.1933)

Рубрика «Художники-ювіляри» представляє публікацію з нагоди 165-річчя від дня народження українського художника, одного з найбільш авторитетніших і найвідоміших етнографів і фольклористів Порфирія Денисовича Мартиновича (24.02.1856 - 15.12.1933).

Твори з колекції ХХМ демонструють високу професійну майстерність автора як в галузі живопису так і графіки, дають повну уяву про його жанрові пріоритети.
Український живописець, графік, фольклорист і етнограф П.Д.Мартинович народився 24 лютого 1856 року у селі Стрюківка, Полтавської губернії в родині земського службовця. Навчався в Костянтиноградських пансіоні (1856-1867), повітовому училищі (1872-1873), в Харківських Першій (1866-1867) і Третій (1896-1872) гімназіях. 1873 року вступив до Петербурзької Академії мистецтв, але тяжка нервова хвороба не дала змоги закінчити навчання, а згодом змусила і повністю відійти від активної художньої практики. Одночасно з мистецькою діяльністю Мартинович займався дослідженням традиційної народної культури, зокрема, збирав і записував український думний епос. Художник став ініціатором створення Красноградського краєзнавчого музею, де і працював з 1922 по 1933 науковим співробітником.
В історію українського мистецтва Порфирій Денисович увійшов як майстер побутової картини і реалістичного портрета. Мистець прагнув показати різні сторони сільського життя у всій його поетичності і природності. В композиціях жанрового напрямку перед глядачем з’являється минуле українського села з його живими традиціями, старовинними звичаями, характерною архітектурою. Роботам притаманна епічна щирість, простота, цілісність.
Як талановитий рисувальник, вагомий внесок П.Д.Мартинович зробив у розвиток українського графічного портрета. Художник підкреслено аналітичного складу, вихований на принципах реалістичного мистецтва передвижників, Порфирій Денисович, основне завдання вбачав у створенні правдивих психологічних образів зображуваних людей, глибокому розкритті їхнього внутрішнього життя. Автор майстерно портретував простих селян, козаків, чумаків, лірників, кобзарів, представників передової інтелігенції. В рельєфно переданих індивідуально-самобутніх образах художник зумів виявити і загальні риси, породжені історією та долею українського народу.

П.Д.Мартинович відомий своєю плідною працею в галузі книжкової графіки. Він став одним з перших в українському мистецтві ілюстраторів поеми І.Котляревського «Енеїда», створив чудові рисунки до пісень лірників «Дворянка», «Хома і Ярема», а також до поеми Т.Шевченка «Катерина».

Порфирій Денисович Мартинович

Портрет М.Ф.Єгорова, учня Петербурзької Академії мистецтв

Полотно, олія