Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

Музей працює в обмеженому режимі

Мистецтво ХХ - ХХІ ст.

Мистецтво ХХ - ХХІ ст.

Відділ сучасного мистецтва увібрав у себе твори живопису, графіки, скульптури та сценографії, які було створено протягом 1910-х – 2000-х років. Він є найбільш численним у музеї за кількістю експонатів. Особливість та складність створення збірки новітнього мистецтва полягала і полягає в тому, що до неї залучаються твори «живого», щойно створеного мистецтва, яке ще не встигло стати класикою.

Поряд з творами відомих майстрів ХХ століття із колишніх союзних республік, у відділі широко представлено роботи митців таких художніх центрів України, як Київ, Одеса, Львів та інших регіонів країни. Особливе значення музей приділяє поповненню фондів роботами художників Харкова, чию творчість позначено тематичним та стильовим різноманіттям, високою професійною майстерністю.   

Мистецтво 1910-1930-х років в музеї представлено творами реалістичного напрямку, тому що твори авангарду 1910-1930-х років було вилучено із збірки музею у 1930-ті роки.

Нові явища в розвитку малярства яскраво виявились у творчості видатних живописців Ф.Кричевського, К.Юона. Роботи С.Прохорова, учня І.Рєпіна, позначені активним пошуком національної форми, живописної та декоративної виразності.Мистецтво портрету цього періоду в колекції представлено творами С.Герасимова, М.Пестрикова, П.Волокидіна.
Пейзажі постреволюційного часу дають можливість побачити своєрідність сприйняття природи кожним з майстрів цього жанру: М.Бурачеком, О.Дейнекою, О.Шевченком, О.Купріним, А.Риловим.

Образотворче мистецтво 1940-1960-х років представлено іменами провідних майстрів, чиї твори об’єктивно відтворюють свою епоху. Живопису повоєнних років властива велика тематична різноманітність, загальний піднесений настрій творів. Відділ прикрашають самобутні полотна М.Ромадіна і М.Сар’яна, П.Кончаловського і А.Петрицького, М.Дерегуса і Г.Меліхова, Т.Яблонської і Є.Кальниньша, Ю.Піменова.

Тема Великої Вітчизняної війни на багато років стала однією з провідних  в мистецтві. Твори М.Федорова, А.Константинопольського, А.Сафаргаліна, О.Хмельницького стали класикою українського живопису, в яких суворо і правдиво відтворено подвиг народу, велич людського духу.

Чільне місце в збірці посідають твори художників-харків’ян, які стали надбанням українського мистецтва. Це твори Г.Томенка, Є.Трегуба, О.Судакова, В.Куликова, В.Гонтарова, О.Лєсничої, графічні аркуші В.Аверіна, В.Мироненка, М.Фрадкіна, П.Макова, скульптурні роботи М.Рябініна, Л.Жуковської, С.Сбітнєва та багато інших.